Idi na sadržaj
Stolarija Trope
Korisnik svojim posjetom web stranicama www.stolarija-trope.hr potvrđuje da je pročitao te da u cijelosti prihvaća ove Uvijete korištenja web stranice www.stolarija-trope.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem web stranice www.stolarija-trope.hr, Korisnik potvrđuje da je u tom trenutku upoznat s aktualnom verzijom uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Uvjeti korištenja web stranice www.stolarija-trope.hr
1. Način i svrha korištenja stranice www.stolarija-trope.hr
2. Vrsta podataka koji se prikupljaju
3. Način korištenja i obrađivanja podataka
4. Prosljeđivanje korisničkih podataka
5. Kolačići „Cookies“
6. Zadržavanje korisničkih podataka

1.  Način i svrha korištenja web stranice www.stolarija-trope.hr
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici www.stolarija-trope.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Stolarije Trope, vl. Vedran Trope, te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.stolarija-trope.hr Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Stranica www.stolarija-trope.hr neće biti odgovorna za način korištenja podataka, za radnje korisnika ili zlouporabu sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.stolarija-trope.hr

2. Vrsta podataka koji se prikupljaju
1. Ime i prezime
2. Lokacija
3. E-mail adresa
4. Broj telefona

3.  Način korištenja i obrađivanja podataka
Korištenjem prikupljenih informacija Korisnik prihvaća obradu prikupljenih podataka putem stranice www.stolarija-trope.hr.

4. Prosljeđivanje korisničkih podataka
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik daje svoju privolu da www.stolarija-trope.hr korisničke podatke prikupljene putem www.stolarija-trope.hr može prosljeđivati zaposlenicima Stolarije Trope, stolarski obrt, vl.Vedran Trope za pružanje usluge temeljem korisničkog upita te nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu stranice www.stolarija-trope.hr ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti.

5. “Kolačići“ („Cookies“)
Prilikom korištenja, tj. posjeta stranici  www.stolarija-trope.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku „kolačića“ na računalu ili mobilnom uređaju Korisnika. „Kolačići“ se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijek njegova jednog spajanja  te se nakon toga brišu. „Kolačić“ je skup podataka koji generira Poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. „Kolačić“ se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo ili mobilni uređaj. Korisnici prilikom posjete stranici www.stolarija-trope.hr koriste samo osnovne „kolačiće“.

6. Zadržavanje korisničkih podataka
Stolarija Trope, stolarski obrt, vl. Vedran Trope će podatke o Korisnicima prikupljene putem stranice www.stolarija-trope.hr zadržati  samo za vrijeme koje je nužno za ostvarenje određene svrhe. Podaci se sa sigurnošću brišu po zaključenju poslovne suradnje.
Adresa:
Narodnog oslobođenja 24,
51306 Čabar
Radno vrijeme:
Pon - Pet 6:00-14:00
Povratak na sadržaj